Informationsmöte med Pierre Fulke

Under måndagskvällen (27/5) hölls ett informationsmöte i klubbhuset där ett femtiotal medlemmar hade kommit för att höra Pierre Fulke berätta om hur arbetet har fortskridit med den ”Masterplan” som han har tagit fram tillsammans med representanter från klubben.
Klicka gärna på länken nedan, så kan ni se hur tankarna kring förändringarna på vår bana ser ut.
Masterplan 2019