Personal/Styrelse

Personal

Klubbchef Jens Gustafsson
Kanslist Eva-Marie Sjögren
Head Greenkeeper Erik Carlo
Greenkeeper Oliver Gustafsson
Mekaniker Karl Strid
PGA-Pro Johan Bjerhag

Styrelse

2023

Ordförande Bengt Lindquist
Sekreterare ÅsaVanemo
Kassör Adjungerad ledamot
Jens Gustafsson
Ledamot Morgan Abrahamsson
  Andreas Karlsson
Jane Stenqvist
  Anders Nyberg
 Suppleant Silva Romare
Suppleant Sergio Ferrada

Damkommitté

Damkommittén för 2023har följande utseende:

Malin Svensson Ledamot
Gita Ferbe Ledamot
Kerstin Nordin Ledamot
Silva Romare Ledamot
Kristina Siljesjö Ledamot

Elit- och Juniorkommitté

Juniorkommittén för 2023 har följande utseende:

Johan Bjerhag Pro
Jane Stenqvist

Gamla Grabbar

Gamla Grabbar kommittè 2023:

Thommy Börjesson Ordförande
Reidar Jonestad Ledamot
Reidar Persson Ledamot
Kay Sjöstrand Ledamot
Göran Malmberg Ledamot
Tommy Nilsson Ledamot
Östen Lindberg Ledamot

Marknadskommitté

Marknadskommitténs ledamöter 2021:

Andreas Karlsson Ledamot
Jens Gustafsson Ledamot
Vakant Ledamot
Vakant Ledamot

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén för 2023 har följande utseende just nu:

Jens Gustafsson Ledamot
Bengt Löfgren Ledamot
Anders Nyberg Ordf.
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant