Personal/Styrelse

Personal

Klubbchef Jens Gustafsson
Kanslist Eva-Marie Sjögren
Head Greenkeeper Erik Carlo

Styrelse

2019

Ordförande Bengt Lindquist
Sekreterare Agneta Curhed
Kassör Adjungerad ledamot
Jens Gustafsson
Ledamot Morgan Abrahamsson
  Andreas Karlsson
Malin Svensson
  Thommy Börjesson
  Anders Nyberg
Suppleant Sergio Ferrada
Suppleant Kristina Siljesjö

Tjejkommitté

Tjejkommittén för 2019 har följande utseende:

Elisabeth Henriksson Ledamot
Malin Svensson Ledamot
Ulla Wiréhn Ledamot
Lisa Ferrada Andersson Ledamot
Kristina Siljesjö Ledamot

Elit- och Juniorkommitté

Juniorkommittén för 2019 har följande utseende:

Johan Bjerhag Pro

Gamla Grabbar

Gamla Grabbar kommittè 2019:

Thommy Börjesson Ordförande
Håkan Jaktlund Kassör
Reidar Jonestad Ledamot
Åke Eklöf Ledamot
Kay Sjöstrand Ledamot
Östen Lindberg Ledamot

Marknadskommitté

Marknadskommitténs ledamöter 2019:

Andreas Karlsson Ledamot
Jens Gustafsson Ledamot
Arne Widegren Ledamot

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén för 2019 har följande utseende:

Göran Ohlsson Ordförande
Bo Svensson Ledamot
Jens Gustafsson Ledamot
Bibbi Börjesson Ledamot
Bengt Olofsson Ledamot
Alexander Storme Ledamot
Fredrik Ottosson Ledamot