Personal/Styrelse

Personal

Klubbchef Jens Gustafsson
Kanslist Eva-Marie Sjögren
Head Greenkeeper Erik Carlo
Greenkeeper Oliver Gustafsson
Mekaniker Karl Strid
PGA-Pro Johan Bjerhag

Styrelse

2022

Ordförande Bengt Lindquist
Sekreterare ÅsaVanemo
Kassör Adjungerad ledamot
Jens Gustafsson
Ledamot Morgan Abrahamsson
  Andreas Karlsson
Jane Stenqvist
  Håkan Jaktlund
  Anders Nyberg
Suppleant Sergio Ferrada
Suppleant Kristina Siljesjö

Damkommitté

Damkommittén för 2022 har följande utseende:

Malin Svensson Ledamot
Gita Ferbe Ledamot
Silva Romare Ledamot
Kristina Siljesjö Ledamot
Kerstin Nordin Ledamot

Elit- och Juniorkommitté

Juniorkommittén för 2021 har följande utseende:

Johan Bjerhag Pro
Jane Stenqvist

Gamla Grabbar

Gamla Grabbar kommittè 2022:

Thommy Börjesson Ordförande
Håkan Jaktlund Ekonomi
Reidar Jonestad Ledamot
Reidar Persson Ledamot
Kay Sjöstrand Ledamot
Göran Malmberg Ledamot
Tommy Nilsson Ledamot
Östen Lindberg Ledamot

Marknadskommitté

Marknadskommitténs ledamöter 2021:

Andreas Karlsson Ledamot
Jens Gustafsson Ledamot
Vakant Ledamot
Vakant Ledamot

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén för 2021 har följande utseende:

Jens Gustafsson Ledamot
Bengt Löfgren Ledamot
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant