Allmänt

Välkommen till årets tävlingssäsong!

Tävlingssäsongen börjar 1:a maj och avslutas i oktober.

Så för den som vill utmana sig själv finns många möjligheter.
Passa på att pricka in intressanta tävlingar redan nu.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar i tävlingsprogrammet.

Startlistor kommer att anslås på kansliet och på webben ca. kl. 10:00 dagen efter anmälningstidens utgång.

Prisutdelning i våra tävlingar kommer att ske ungefär 4,5 timmar efter sista start.

Välkomna att delta i årets golftävlingar på klubben.

Anmälningar

Anmälan sker:

 • på ”Min Golf” på golf.se på Internet.
 • via golfterminalen i receptionen.
 • till receptionen över disk eller via telefon.

Anmälningstiden utgår alltid kl. 09:00 två dagar före tävlingsdag om inget annat anges.

Efteranmälan godtas i mån av plats.

Startlistor finns under ”Min Golf” på golf.se, på anslagstavlan i receptionen samt på hemsidan senast kl. 10:00 dagen efter anmälningstidens utgång

Handicap

Det är spelarens skyldighet att aktuell exakt hcp finns registrerad i Golfförbundets gemensamma databas.
Du kan ändra din aktuella hcp med hjälp av terminalen i receptionen eller via Internet under ”Min Golf” på golf.se. (Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt.)

Klassindelning om inget annat anges är:

      A          B          C
Herrar  0 – 11,2  11,3 – 21,4  21,5 – 36,0
Damer  0 – 9,9  10,0 – 20,2  20,3 – 36,0

Avgifter

 • Följande anmälningsavgifter gäller om inget annat anges. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid avbokning.
 • Singeltävlingar: 150:-/person
 • Partävlingar….: 300:-/par
 • Vid KM-tävling är det ingen startavgift.

Regler

 • SGF:s generella tävlingsregler gäller vid tävling.
 • Eventuella tillfälliga lokala regler delas ut på tävlingsdagen.

Spel

 • Exakt starttid anslås senast kl. 10:00 dagen efter anmälningstidens utgång.

Priser

 • Priser ska hämtas personligen. Priser som inte avhämtas tillfaller i första hand nästa person i prislistan och i andra hand går överblivna priser till TK:s prispott för framtida tävlingar.

Sen ankomst

Spelare skall starta på den tid som fastställts av tävlingsledningen.
Om spelaren, inom 5 minuter efter utsatt starttid, anländer till den plats där han skall starta och är beredd att slå ut gäller följande:

 • I slagtävling erhåller spelaren 2 slags plikt på första hålet.
 • I matchspel förlorar spelaren första hålet.

Plikten för ankomst senare än 5 minuter är diskvalifikation.

Utebliven start

 • Vid uteblivande från tävling debiteras dubbel anmälningsavgift om ej giltigt skäl finns såsom sjukdom/skada.
 • Sjukdom/skada ska rapporteras till tävlingsledningen senast 1 timme före första start.

Övrigt

 • Greenfeespelare erlägger den greenfee samt anmälningsavgift som står i tävlingsinformationen.
 • Vid tävlingar öppnar restaurang och golfshop en halvtimme före första start.
 • Det är inte tillåtet att intaga alkohol i samband med tävlingsspel.
 • Ansvariga för tävlingsverksamheten förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet samt att begränsa antalet startande i en tävling.