Medlems och spelavgifter 2023

Köpvillkor för medlemskap i Nässjö GK

Nässjö GK tillämpar individanpassade medlemskap efter hur mycket och när du vill spela. Medlemskap gäller för innevarande kalenderår och är en prenumeration som måste sägas upp om man inte vill förnya sitt medlemskap kommande år. Köper du ett Largemedlemskap via Sweetspotappen eller vår hemsida så gäller spelavgiften 12 månader från det datum du köper medlemskapet.

Årsavgiften för de olika medlemsnivåerna beslutas av klubbens medlemmar på årsmötet under hösten inför kommande kalenderår. Det är inte möjligt att uppgradera nivån på sitt medlemskap när man spelat sin första runda.

Medlemskap 2023

 Medlemskap som passar alla golfare efter hur mycket och när man vill spela

 Vi har till 2023 fortsatt utveckla våra medlemsformer för att möta efterfrågan.  Förklaringar och förtydligande om vad som gäller presenteras i tabellen ovan samt i mer utförlig text nedan!

Allmänna frågor

 Vad gör ni för förändringar i medlemskapen?

Vi har lagt till ett nytt medlemskap i vårt sortiment som vi kallar för Medium. Obegränsat med spel utanför primetime. Nytt för 2023 år är även medlemskap Micro som är ett aktivt medlemskap där det ingår 1 bokning utanför Primetime.

Vad anses vara primetime?

Primetime är våra mest attraktiva tider, de tider flest golfare bokar först. Dessa tider kan vi numera följa genom data vi får genom att använda Sweetspot och kommer i framtiden kunna variera utifrån dag, tid, del av säsong och väder. För att skapa tydliga och enkla ramar kommer följande tider vara primetime inledningsvis 2023:

07:50-12:30 på lördag,söndag och helgdagar

15:30-17:30 måndag – torsdag helgfria dagar

Under klubbtävlingar är inga starttider primetime utan tävlingstider är tillgängliga för alla.

Vad är en blockerad tid?

Under 2023 kommer det finnas blockerade primetimetider i starttidsschemat på helgdagar. Dessa blir bokningsbara först 48 timmar i förväg och endast för vår medlemskategori Large. Om de blockerade tiderna ej är bokade av de med Large-medlemskap kommer de att bli tillgängliga för övriga medlemskap med bokningsrättigheter på primetime samma dag 00:00

Ej bokade tider kommer släppas för övriga 06:00 samma dag!

Blockerade tider utgår under de tider då det ligger ett startförbud för tävling eller skötselarbete.

Varför ger ni olika medlemskap olika villkor?

Vi tror att alla golfare har olika önskemål för sitt golfspel. För några är det viktigt att kunna spela golf varje dag medan andra är nöjda med en runda då och då. Någon ser fram emot att spela en specifik dag med rätt sällskap medan andra gärna spelar när som helst och gärna med nya medspelare. Därför vill vi erbjuda våra medlemmar fler valmöjligheter. Att erbjuda en viss medlemskategori generösare villkor innebär även begränsningar för andra grupper, vilket skapar valfrihet för den enskilde spelaren om vilket medlemskap som passar bäst. Att uppgradera sitt medlemskap under säsongen är inte möjligt pga att risken är då att alla väljer ett medlemskap med få rundor för att senare uppgradera sig när de bokat färdigt med 100% rabatt.

Vad innebär medlemskap Large?

 Obegränsat spel med 4 samtidiga bokningar varav 1 på primetime helg och 1 på primetime vardag. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar på primetime. Blockerade tider 48h innan. 50% rabatt på gäst till medlem dock lägst 300:-.  För att aktivera gästrabatten ska starttiden bokas och betalas via appen Sweetspot.

Vad innebär medlemskap medium?

Obegränsat spel utanför primetime. 3 st samtida bokningar.50% rabatt på gäst till medlem dock lägst 300:-.  För att aktivera gästrabatten ska starttiden bokas och betalas via appen Sweetspot.

Vad innebär medlemskap small?

10 bokade starttider varav 3 primetime därefter 30% rabatt på greenfee.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider. Max 150 st i denna medlemskategori.

 Vad innebär medlemskap mini?

Boka starttider upp till ett värde på 2000:- därefter ordinarie greenfee i Sweetspot och Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider.

Vad innebär medlemskap micro?

Aktivt medlemskap i Nässjö golfklubb som ger möjlighet att logga in via min golf och boka starttider på SGF-anslutna golfklubbar. Det ingår även 1 bokad starttid på Nässjö GK utanför Primetime. Detta medlemsskap är till för att möta upp de klubbar som finns på nätet och erbjuda en liknande produkt fast med lokal förankring.

Vad innebär medlemskap Grönt kort år 1?

 Nybörjarkurs med obegränsat spel på standardtider. Starttider är bokningsbara 30 dagar.

Vad innebär medlemskap Grönt kort år 2?

 30 bokade starttider varav 5 primetime därefter 30% rabatt på greenfee.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider. Endast tillgängligt för dig som gick Gröntkort år 1 hos oss 2022.

Vad innebär medlemskap Distans?

 15 bokade starttider varav 5 primetime.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider. Max 80 st i denna medlemskategori. Man ska vara mantalsskriven 10 mil eller mer från Nässjö.

Vad innebär medlemskap junior 0-12 år?

 Obegränsat spel på standardtider juniorrabatt på primetimetider.  Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider

Vad innebär medlemskap junior 13-18 år?

 Obegränsat spel på standardtider varav 10 på primetimetider därefter juniorrabatt på primetime.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 14 dagar innan på primetimtider.

Vad innebär medlemskap junior 19-21 år?

 Obegränsat spel på standardtider varav 10 på primetimetider därefter 50% på greenfee på primetime.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 14 dagar innan på primetimtider.

BYTE TILL DE NYA MEDLEMSKAPEN

Omvandlas mitt nuvarande medlemskap till ett av de nya medlemskapen per automatik?

Vill man ha någon annan medlemsform än befintlig så ska det meddelas kansliet skriftligen via mail innan 13 dec 2022.

 

Fyll i medlemsansökan här

OBS!
Vid uppdelning av årsavgiften gäller autogiro via Sitra.
Du som inte redan har eller anmält att du önskar autogiro, kan anmäla detta till kansliet och göra en ansökan nedan.

Er faktura delas upp månadsvis med avslut sista oktober.

För att kunna ansöka om autogiro krävs att du har ett användarkonto. För att skapa ett sådant krävs att du har en giltig e-postadress inlagd i GIT/Min Golf. Vid problem eller frågor ska du kontakta din golfklubb eller klicka på hjälp i högra hörnet på rutan som kommer när man klickar på länken. Viktigt att klubben får in ett underskrivet medgivande för att vi ska kunna aktivera autogirot.

Klubben har inga kostnader till Sitra för autogirokopplingen. Autogiro kostar användaren 27:50:- per dragning och läggs till spelarens månadskostnad.

 

Klicka här för ansökan om autogiro

Om man vill ändra något inför faktureringen ska detta ske före årsskiftet.

Vill man begära utträde från klubben ska det ske skriftligen före 13 dec. ( Se klubbens stadgar)