Medlems och spelavgifter 2022

Medlemsalternativ 2022 pdf

Medlemskap 2022

 Medlemskap som passar alla golfare

 Vi har bytt namn på våra medlemskap samt tagit bort några medlemskap och infört nya med lite olika prisbild och tillgänglighet. Förklaringar och förtydligande om vad som gäller presenteras i tabellen ovan samt i mer utförlig text nedan!

Allmänna frågor

 Varför gör ni förändringar i medlemskapen?

 Vi vill göra det tydligare vad man betalar för och vad som ingår i de olika spelavgifter vi erbjuder 2022. Vi fortsätter med att profilera oss som en medlemsklubb i första hand och som en del i det vill vi erbjuda medlemskap som är utformade efter hur mycket och när man vill spela golf. Prissättningen på vår greenfee är också en del i att skapa bättre tillgänglighet för medlemmar genom att styra gäster till spel utanför primetime.

Varför gör ni ändringen i medlemskapsformerna?

De nya medlemskapen grundar sig i vår önskan att vara i framkant och erbjuda bästa möjliga golfupplevelse för medlemmar och partners. Syftet med de nya medlemskapsformerna är att ge den stora majoriteten av våra medlemmar bättre tillgänglighet att boka starttider än vad de upplever idag. För att frigöra starttider på primetime vill vi styra spel för gäster och medlemmar i vissa medlemskap till övriga tider vilket kommer göra att vi utnyttjar banan på bästa sätt och över hela dagen och ger medlemmar i X-Large och Largemedlemskap en bättre chans att komma ut på primetime.

Vad anses vara primetime?

Primetime är våra mest attraktiva tider, de tider flest golfare bokar först. Dessa tider kan vi numera följa genom data vi får genom att använda Sweetspot och kommer i framtiden kunna variera utifrån dag, tid, del av säsong och väder. För att skapa tydliga och enkla ramar kommer följande tider vara primetime 2022:

07:50-12:00 på lördag,söndag och helgdagar

Vill ni inte att vi ska ha greenfeegäster?

Absolut är gäster välkomna till oss men vi försöker styra gästspel så det inte påverkar tillgängligheten för majoriteten av våra medlemmar. Att använda priset på greenfee som vi gör är ett effektivt verktyg för att säkerställa tillgänglighet för våra medlemmar på primetimetider. Medlemskap Large ger rabatt för gäst till medlem med 30% dock lägst 300:-.

Vad är en blockerad tid?

Under 2022 kommer det finnas blockerade primetimetider i starttidsschemat. Dessa blir bokningsbara först 48 timmar i förväg och endast för vår nya medlemskategori X-Large. Dessa tider kommer spridas ut under hela primetime och det kan bli en tid per timma om det blir många som väljer XL. De blockerade tiderna ger en större frihet och möjlighet till spontanbokning än vad vi tidigare kunnat erbjuda. Antalet blockerade tider kommer stå i relation till antalet medlemmar i medlemskapet X-large som också är begränsat till 50 st medlemmar. Om de blockerade tiderna ej är bokade av de med X-large-medlemskap kommer de att bli tillgängliga för medlemskap Large 24 timmar inpå starttiden.

Ej bokade tider kommer släppas för övriga 06:00 samma dag!

Blockerade tider utgår under de tider då det ligger ett startförbud för tävling eller skötselarbete.

Varför ger ni olika medlemskap olika villkor?

Vi tror att alla golfare har olika önskemål för sitt golfspel. För några är det viktigt att kunna spela golf varje dag medan andra är nöjda med en runda då och då. Någon ser fram emot att spela en specifik dag med rätt sällskap medan andra gärna spelar när som helst och gärna med nya medspelare. Därför vill vi erbjuda våra medlemmar fler valmöjligheter. Att erbjuda en viss medlemskategori generösare villkor innebär även begränsningar för andra grupper, vilket skapar valfrihet för den enskilde spelaren om vilket medlemskap som passar bäst. Att uppgradera sitt medlemskap under säsongen är inte möjligt pga att risken är då att alla väljer ett medlemskap med få rundor för att senare uppgradera sig när de bokat färdigt med 100% rabatt.

Vad innebär medlemskap X-Large?

 Obegränsat spel med 4 samtidiga bokningar varav 2 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar i förväg och blockerade tider 48h innan. 30% rabatt för gäst till medlem dock lägst 300:- samt 30% rabatt på golfbilshyra. Rabatter och extra kampanjer i shopen. Max 50 st i denna medlemskategori.

Vad innebär medlemskap Large?

 Obegränsat spel med 3 samtidiga bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 14 dagar på primetime. Blockerade tider 24h innan. 30% rabatt på gäst till medlem. Rabatter och extra kampanjer i shopen. Detta medlemskap är exakt samma som senior 2021 med den skillnaden att det är 30% rabatt på gäst till medlem dock ej under 300:- mot 20% 2021. För att aktivera gästrabatten ska starttiden bokas via appen.

Vad innebär medlemskap medium?

10 bokade starttider varav 3 primetime därefter 30% rabatt på greenfee.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider. Max 150 st i denna medlemskategori.

Vad innebär medlemskap small?

 Boka starttider upp till ett värde på 2000:- därefter ordinarie greenfee i Sweetspot och Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider.

Vad innebär medlemskap mini?

Aktivt medlemskap i Nässjö golfklubb som ger möjlighet att logga in via min golf och boka starttider på SGF-anslutna golfklubbar. Det ingår även 1 bokad starttid på Nässjö GK utanför Primetime.

Vad innebär medlemskap Grönt kort år 1?

 Nybörjarkurs med obegränsat spel på standardtider. Starttider är bokningsbara 30 dagar.

Vad innebär medlemskap Grönt kort år 2?

 30 bokade starttider varav 5 primetime därefter 30% rabatt på greenfee.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider. Endast för dig som gick Gröntkort år 1 hos oss 2021.

Vad innebär medlemskap Distans?

 15 bokade starttider varav 10 primetime.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 7 dagar innan på primetimtider. Max 80 st i denna medlemskategori. Man ska vara mantalsskriven 10 mil eller mer från Nässjö.

Vad innebär medlemskap junior 0-12 år?

 Obegränsat spel på standardtider 50% på primetimetider.  Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 14 dagar innan på primetimtider

Vad innebär medlemskap junior 13-18 år?

 Obegränsat spel på standardtider varav 10 på primetimetider därefter 50% på greenfee på primetime.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 14 dagar innan på primetimtider.

Vad innebär medlemskap junior 19-21 år?

 Obegränsat spel på standardtider varav 10 på primetimetider därefter 50% på greenfee på primetime.  2 samtida bokningar varav 1 på primetime. Starttider är bokningsbara 30 dagar innan på standardtider och 14 dagar innan på primetimtider.

BYTE TILL DE NYA MEDLEMSKAPEN

Omvandlas mitt nuvarande medlemskap till ett av de nya medlemskapen per automatik?

 Nej! Vill man uppgradera sig till Xl så kan man göra det så länge det finns plats i det medlemskapet fram till säsongsstart. Vårt seniormedlemskap har endast bytt namn till Large och kräver ingen åtgärd för dig som är seniormedlem idag. Är man seniormedlem 2021 och vill ändra medlemskap så ska det göras skriftligen innan årsskiftet.

Ni som var ”medlem år 2, Prova på medlem eller yngre senior” 2021 kommer automatiskt bli Largemedlemmar om ni inte väljer något annat medlemskap. Ni som gick grönt kortutbildning 2021 på Nässjö Gk kommer hamna i ”Grönt kort år 2”.

 

OBS!
Vid uppdelning av årsavgiften gäller autogiro.
Du som inte redan har eller anmält att du önskar autogiro, kan anmäla detta till kansliet och göra en ansökan nedan

För att kunna ansöka om autogiro krävs att du har ett användarkonto. För att skapa ett sådant krävs att du har en giltig e-postadress inlagd i GIT/Min Golf. Vid problem eller frågor ska du kontakta din golfklubb eller klicka på hjälp i högra hörnet på rutan som kommer när man klickar på länken. Viktigt att klubben får in ett underskrivet medgivande för att vi ska kunna aktivera autogirot.

 

Klicka här för ansökan om autogiro

Om man vill ändra något inför faktureringen ska detta ske före årsskiftet.

Vill man begära utträde från klubben ska det ske skriftligen före 13 dec. ( Se klubbens stadgar)