Lokala regler

Lokala Regler År 2022
          Nässjö GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även vid 1:ans tee och på klubbens hemsida.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområden på hål 2, hål 3, hål 5, hål 14, hål 15 och hål 16 som bara är definierade på en sida är oändliga.
2. Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden, gränsen går där marken bryter av mot hindret.

2. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden (Regel 16)
a) Spelförbudszon
1. Fornminnesgraven på hål 6 och hål 18, markerat med vitgröna pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

b) Skydd av unga träd.
1. De unga träden identifierade av rödvita band är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den
avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå och vita pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Alla avståndsmarkeringar på banan och alla grön-vita plattor (nybörjartee) ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten

c) Organiska föremål
1. Alla stengärdsgårdar och stenjordkällaren på hål 12 är organiska föremål.

2022-04-19                      REGEL & HANDICAPKOMMITTÉN

Ordningsregel.
Absolut förbjudet att klättra över elstängsel.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.