Info gällande frost och spel på banan.

Det är absolut förbjudet att spela om det är frost. Vi öppnar banan så fort frosten har släppt och det är banpersonalen som avgör när det är möjligt att spela utan att det skadar spelytorna. OBS! Bokade tider flyttas inte per automatik fram i bokningen utan fryser inne. Ni måste själva boka om.