Förbjudet att spela i trädgården som tillhör huset vid 2:an mm

Det har kommit till oss att flera spelare har varit inne i trädgården på hål 2 och spelat golf. Det är absolut förbjudet att spela innanför staketet där är det nämligen out!

Det är även förbjudet att klättra över elstaketet som några av våra snälla medlemmar satt upp för att hålla grisarna borta från våra klippta ytor. Det går nämligen sönder om man är och klättrar på det. Stort tack till Hans Qvist, Anders Olsson,Bengt Andersson och Kjell Mohlin för ert fantastiska arbete med staketet . Det är ovärderligt med sådana medlemmar som er.