Vårmöte den 14 mars 2022

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE (vårmöte).

Med Nässjö Golfklubb måndagen den 14 mars 2022.

Tid: kl. 19.00

Plats: Nässjö GK klubbhus

Bilagor till årsmötet:

1. Förslag till föredragningslista.

2. Styrelsens verksamhetsberättelse.

3. Styrelsens årsredovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Eventuella förslag från styrelsen.

6. Eventuella inkomna motioner med styrelsens yttrande.

Bilaga 2-6 finns tillgängliga i kansliet i klubbhuset senast en vecka innan årsmötet och kommer även att tillhandahålls på årsmötet. Handlingar kan även mejlas ut alt. skickas om man kontaktar kansliet under förutsättning att man anmält sig till årsmötet.

Anmälan till Vårmöte ska ske senast den 7 mars genom ”Min Golf” och tävling under rubrik Vårmöte 2022.

Kansliets öppettider är tisdag kl. 09.00 – 15.00 och onsdag kl. 09.00 – 17.00.