Ungdomsverksamheten 2023

Tillsammans skapar vi en rolig och utvecklande miljö

Ungdomsverksamheten växer på Nässjö Golfklubb och den är idag nästan fyra gånger större än för fyra år sedan. Det är mycket bra för klubben både på lång sikt och i när tid. Att vara ungdom på Nässjö Golfklubb ska vara fantastiskt.

Att vara junior på Nässjö Gk är att det ska vara fantastiskt. Här ska du som junior befinna dig i en miljö där du är trygg, ha många vänner och alltid ha möjlighet att träna för att bli bättre och framförallt ha väldigt roligt. Att ha en bra ungdomsverksamhet skapar liv och rörelse på en klubb och ökar trivselfaktorn avsevärt.

Vår målsättning med ungdomsverksamheten är:

  • Att alla blir sedda
  • Att alla mår bra
  • Att alla känner gemenskap
  • Att alla har roligt
  • Att alla tycker golf blir roligare och roligare
  • Att alla upplever utveckling
  • Att alla vill spela mer golf
  • Att alla känner sig som en viktig del av något större (Team Nässjö)
  • Att alla gläds med varandras framgångar

För några år sedan gick vi över från traditionella gruppträningar till cirkelträning och fler ungdomar samtidigt. Vi lägger stor vikt vid att det är många som tränar samtidigt då det skapar fler kontaktytor och ungdomarna får lättare att hitta nya kompisar och spelkompisar. Det är smidigt att komma in i gemenskapen och för nya som och vill testa på så går det givetvis också bra och i många fall blir det också lättare att trivas då man har större chans att träffa på någon som man känner lite.

Forza Team Nässjö Gk