Ungdomsträning

Junior på Nässjö Golfklubb 2019

Hej alla ungdomar och föräldrar på Nässjö Golfklubb.
Detta är en information om hur min vision ser ut gällande hur en ungdomsverksamhet ska bedrivas på en golfklubb och eftersom jag nu fått möjligheten att jobba hos er på Nässjö så vill jag föra in detta tänk i er klubb.

Det är mycket svårt att planera en verksamhet som jag saknar inblick i för tillfället vilket gör att jag måste se detta på lång sikt.
Beroende på hur ungdomsträningen kommer utveckla sig över tid så är jag inställd på att vara flexibel med tiderna men uppskattar om jag får in så många anmälningar som möjligt i ett tidigt skede.

Att vara junior på Nässjö Golfklubb ska vara fantastiskt.
Här ska du som junior befinna dig i en miljö där du är trygg, ha många vänner och alltid ha möjligheten att träna för att bli bättre och framförallt ha väldigt roligt. Att ha en bra ungdomsverksamhet skapar liv och rörelse på en klubb och ökar trivselfaktorn avsevärt.

Under de månader som ungdomarna går i skolan kommer ungdomsträningen förläggas på seneftermiddag eller kvällstid och under sommarlovet kommer träningarna fungera som cirkelträningar för alla på dagtid. Dock ej knatteträningen.

Min målsättning som ungdomsledare är:

• Att alla blir sedda
• Att alla mår bra
• Att alla känner gemenskap
• Att alla har roligt
• Att alla tycker golf blir roligare och roligare
• Att alla upplever utveckling
• Att alla vill spela mer golf

Sommarträningen kommer förläggas på onsdag förmiddag 10 – 12 och min förhoppning är också att jag kan få ihop en grupp föräldrar som kan bistå med att ungdomarna kommer ut på banan på söndag eftermiddag / kväll varje vecka.
Det kan vara så att vissa är på stora banan och vissa på korthålsbanan men jag har av erfarenhet sett att den största utmaningen som vi har är att få ut ungdomarna just på banan och spela.

Anmälan sker till kansliet på telefon 0380-10022 eller till info@nassjogk.se

Följande uppgifter är bra för oss:

• Namn
• Golf-ID / Personnummer
• Önskemål om träningsdag. Tisdag, onsdag, torsdag eller fredag och det är mer än okej att önska fler än en dag.

Jag ser också gärna föräldrar som vill ingå i ungdomskommittén att göra sig till känna.
Arbetsuppgifter kommer vara att styra upp med sommarfest, bistå i samband med tävlingar såsom Teen Tour och Teen Cup samt att ordna med
säsongsavslutning och att vi tillsammans utvecklar ungdomsverksamheten på Nässjö till något fantastiskt.

Jag delar i huvudsak in ungdomsträningen i följande tre delar:

Ungdomsträning:
För dig som har golfen som en social och rolig aktivitet men inte är redo än eller sugen på att tävla och träna så mycket. Alla har inte drivet att bli bäst men alla tycker att golf blir roligare om man blir bättre.
Målsättningen med denna träning är att få barnen och ungdomarna att ändå tycka att det är helt okej att lira golf lite då och då. Ju mer lite då och då det blir desto roligare tenderar man att tycka golfen är.

Träningsstart vecka 16 och pågår till vecka 39 med undantag för de veckor då jag har semester eller är på utbildningar.

Tävlande ungdomar:
För dig som vill träna mycket och vara ute och tävla på Sveriges ungdomstourer.
Att få ännu mer coachning och hjälp i sin nyfikenhet i att utforska hur bra man kan bli är huvudsakliga syftet med denna grupp. Man behöver inte ha golf som sin första idrott men det är viktigt att man har ett eget driv i att vilja bli bättre och att man älskar att spela golf.
Denna grupp kommer dras igång när jag hittat vilka som ska ingå. Som golfutvecklare är min ambition att jag ska åka med ut på tävlingar vid ett flertal tillfällen och att vi ska genomföra åtminstone ett läger med övernattning på annan ort varje år.

Träningsstart för detta upplägg avvaktar vi med tills gruppen utkristalliserat sig. Men den SKA vara på plats senast 2020.

Knatteträning:
För dig mellan 6 och 7 år som vill ha roligt på golfbanan. Denna grupp är för de minsta och fungerar som ett första insteg i ungdomsverksamheten där man leker och trivs på golfbanan. Här börjar vi lite smått att lära oss att spela golf
och att öva på vår koordination och motorik. Vi vill ju att barnen ska ha roligt och är det roligaste att hoppa längdhopp i övningsbunkern då hoppar vi längdhopp i övningsbunkern.
Att ha tillgång till en korthålsbana är helt fantastiskt för denna grupp.

Träningsveckor: 20-26 och 32-36

Träning utförs i huvudsak av föräldrar.

Med vänliga hälsningar
Johan Bjerhag
Golfutvecklare / PGA Club Professional
Nässjö Golfklubb