Årsmöte (Höstmöte) den 22 november

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE (höstmöte).

Med Nässjö Golfklubb måndagen den 22 november 2021.

Tid: kl. 19.00

Plats: Nässjö GK klubbhus

Bilagor till årsmötet:

1. Förslag till föredragningslista.

2. Förslag till budget.

3. Förslag till verksamhetsplan.

4. Förslag till avgifter.

5. Eventuella förslag från styrelsen.

6. Eventuella inkomna motioner med styrelsens yttrande.

7. Valberedningens förslag.

Bilaga 2-7 finns tillgängliga i kansliet i klubbhuset senast en vecka innan årsmötet och kommer även att tillhandahålls på årsmötet.

Anmälan till årsmötet ska ske senast den 15 november genom ”Min Golf” och tävling under rubrik Årsmöte 2021.


Kansliets öppettider är tisdagar kl. 09.00 – 15.00 och onsdagar kl. 09.00 – 17.00